Algemene Voorwaarden

Reserveren

Bij een reservering ontvangt u uiterlijk binnen 48 uur een huurcontract en een verzoek voor een aanbetaling van de huurprijs. Wordt het huurcontract ondertekent geretourneerd en de aanbetaling tijdig betaald, dan is de reservering definitief. Is dit niet het geval dan zal de reservering komen te vervallen.

Prijzen

De prijzen op onze website worden zo goed mogelijk bijgehouden. Wij behouden ons echter het recht voor prijswijzigingen door te voeren. Wijkt de prijs af van de prijs op de site, dan vertellen wij u dat bij reservering. De prijs in de bevestigingsmail met huurovereenkomst  is bindend.

Huurperiode

Alle vermelde prijzen zijn gebaseerd op een verblijf van een week. De wisseldag in het hoogseizoen is op de zaterdag en er geldt een huurperiode van minimaal 1 week. In het laag-en middenseizoen is een kortere huurperiode op aanvraag mogelijk.

Betaling
  • Bij reservering wordt u 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht. De betaling hiervan dient te geschieden binnen 8 dagen na toezending van het huurcontract. De betaling van het restant van het totaalbedrag moet uiterlijk 2 maanden voor aanvang huurperiode voldaan zijn.
  • Boekt u voor 1 december voor het volgende jaar dan geldt een eerste betaling van 20% van de totale huursom gevolgd door twee betalingen, respectievelijk voor 15 januari van het daarop volgende jaar en uiterlijk 2 maanden voor aanvang huurperiode.
  • Bij reservering binnen 2 maanden voor aanvang van uw verblijf dient het gehele bedrag in één keer betaald worden.
  • Bij niet tijdige of onvolledige betaling wordt de reservering geannuleerd. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald.

Na ontvangst van de gehele betaling ontvangt u per mail aanvullende informatie met betrekking tot de woning, de routebeschrijving en de gegevens van de beheerder ter plaatse.

Annulering

In geval van annulering door de huurder gelden de volgende regels:

  • 20 %  van de totale huursom bij annulering tot 3 maanden voor aanvang huurperiode
  • 50 %  van de totale huursom bij annulering tot 2 maanden voor aanvang huurperiode
  • 100 % van de totale huursom bij annulering bij  latere terugtreding

Annuleringen dienen schriftelijk, per mail aan ons doorgegeven te worden. Na ontvangst van de schriftelijke annulering zenden wij u een annuleringsbevestiging. Wij adviseren om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Borg

Er wordt een borgsom gevraagd. Deze borg moet bij de laatste betaling (2 maanden  voor aanvang huurperiode) voldaan zijn. De borg wordt na afloop van de huurperiode, na inspectie van de woning en na teruggave van de sleutel, teruggestort aan de huurder met mogelijke aftrek van vorderingen (bijkomende kosten, schade aan de accommodatie en/of overige kosten) van de eigenaar. De huurder dient zelf zorg te dragen voor een verzekering dat de door hem aangerichte schade in voldoende mate dekt.

Schade

Bij schade veroorzaakt tijdens de huurperiode aan het huis, het zwembad of inventaris, heeft de verhuurder het recht om de borg of een gedeelte daarvan in te houden. De huurder gaat ermee akkoord, schade zo spoedig mogelijk te melden aan de verhuurder of beheerder (met zo mogelijk een foto van de schade).

Water, gas, elektra en schoonmaak

Het gebruik van water, elektra en gas (voor koken) is inclusief. Exclusief zijn: gas voor verwarming (voor- en najaar) en airconditioning. Deze zullen naar verbruik worden verrekend middels de borg. De eind-/tussenschoonmaak is niet bij de prijs inbegrepen en dus exclusief. Bij vertrek dient het huis bezemschoon achtergelaten te worden. Meer info hierover vindt u terug in de infomap die bij aankomst voor u klaar ligt.

Aankomst en vertrek

Er geldt een aankomsttijd tussen 16:00 en 19:00 uur en een vertrektijd tussen 8:00 en 10:00 uur. Mochten de tijden afwijken van de door u gereserveerde woning, dan zal dit vermeldt zijn in het huurcontract. Op de dag van aankomst kan de huurder de sleutel van het huis afhalen bij de beheerder. Na de laatste betaling ontvangt de huurder hiervoor de benodigde informatie. Arriveert u later dan de aangegeven aankomsttijd, dan is het van belang dat de beheerder dit laat weten. Na het einde van de huurperiode dient de sleutel aan de beheerder teruggegeven te worden.

Huisdier

Voor uw huisdier geldt dat deze niet in het zwembad mag en ook niet op de banken, bedden en niet op de slaapkamers. Wij adviseren om een deken of mand mee te nemen waarop uw huisdier kan slapen.

Derden

De huurder is verplicht om de eigenaar, dan wel iemand namens de eigenaar op het terrein toe te laten voor het verrichten van noodzakelijk onderhoud en schoonmaak (bijv. tuin of zwembad). Dit bezoek zal zo veel mogelijk in overleg met de huurder plaatsvinden.

Aansprakelijkheid

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder of zijn bezittingen ondervindt, schade aan personen en/of dieren als gevolg van zijn verblijf in de gehuurde vakantiewoning. In geval van overmacht, zoals buitengewone weersomstandigheden, natuurramp, in ongerede raken van de vakantiewoning kan de verhuurder genoodzaakt zijn de huurovereenkomst te annuleren en zal restitutie van het betaalde deel van de huurovereenkomst plaatsvinden.

Klachten

Uiteraard doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat u kunt genieten van een heerlijke vakantie in één van onze vakantiehuizen. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van hinderlijke situaties buiten het gehuurde dan wel (natuurlijke) omgevingsfactoren die inherent zijn aan de landelijke c.q. agrarische omgeving waarin de accommodatie zich bevindt, zoals geluid van tractoren alsmede geluid van wilde dieren en vee, geur en het binnendringen van insecten. Heeft u tijdens uw verblijf toch een klacht, dan kunt u contact met ons opnemen via info@casa-marche.nl of telefonisch. Of u kunt uw klacht melden bij onze beheerder en deze zal dan met ons in contact treden. Natuurlijk kan dit ook na uw verblijf, maar realiseer u dat wij dan wellicht niets meer kunnen doen om uw klacht op te lossen.

Privacy Verklaring Casa-Marche

Persoonsgevens die worden verwerkt

Casa-Marche kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Casa-Marche en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Casa-Marche verstrekt. De gegevens die Casa-Marche ontvangt en verwerkt worden via een beveiligde SSL verbinding (HTTPS) beheerd en opgeslagen in een Word en Excel bestand. De correspondentie wordt verzonden via email. Het geheel wordt via F-Secure SAFE continue gecontroleerd en beveiligd met de meest recente updates (anti virus, ransomware protection, spyware en browser- en bankier­beveiliging). De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk.

Casa-Marche kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Naam

– E-mailadres

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– IBAN

– Geboortejaar

Waarom Casa-marche gegevens nodig heeft

Casa-Marche verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Casa-Marche uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst .

Hoe lang worden gegevens bewaart

Casa-Marche bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Delen met anderen

Casa-Marche verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Casa-Marche zullen geen gegevens verzamelt worden om de website te verbeteren. Er wordt ook geen gebruik gemaakt van cookies in welke vorm dan ook alsmede bepaalde tools die Google beschikbaar stelt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@casa-marche.nl

Casa-Marche zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Casa-Marche neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Casa-Marche maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Casa-Marche verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Casa-Marche op via:

E-mailadres: info@casa-marche.nl

Telefoon: 020 6236299